Available courses

Osnove intenzivne medicine - organske odpovedi bolniki, diagnostične metode, možnosti zdravljenja, etika, prognosza

Nega bolnika na IO


predmet opisuje procese staranja

Paliativna oskrba pomeni oskrbo bolnika z napredujočo neozdravljivo rakavo ali nerakavo boleznijo oziroma boleznijo napredovanega odpovedovanja različnih organov. 

Zajema: nego, obvladovanje bolečine in drugih spremljajočih simptomov, lajšanje psihičnih,socialnih in duhovnih problemov,

Namen pa je omogočiti optimalno kakovost življenju in dostojno življenje do smrti. Namen je pomagati bolnikovi družini in njegovim bližnjim med boleznijo in ob smrti ter v času žalovanja.

Učilnica je namenjena predmetu.....

Cilji predmeta so...

Moj predmet obsega 4 poglavja.


Učilnica je namenjena prikazu urejanja predmeta (dodajanja/urejanja virov in dejavnosti) na spletnih srečanjih.

Učilnica z naloženimi gradivi, napotki, forumi za razpravo. Namenjena je usposabljanju učiteljev.