Available courses

Predmet ZNOM obsega naslednje vsebine:

  • Preventivna dejavnost v zdravstveni negi otroka in mladostnika
  • Rast in razvoj zdravega otroka in mladostnika ter posebnosti zdravstvene nege zdravega nedonošenčka, zdravega novorojenčka, zdravega dojenčka, zdravega majhnega otroka, predšolskega otroka, šolarja in mladostnika (rast, razvoj, prehrana, čustveni razvoj).
  • Zdravstvena nega bolnega otroka in mladostnika -zdravstvena nega otroka z respiratornimi obolenji, Zdravstvena nega otroka s kardiovaskularnimi obolenji in obolenji krvnega sistema, obolenji sečil, obolenji prebavil, obolenji živčevja, presnovnimi obolenji in malignimi obolenji.
  • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s posebnimi potrebami – opredelitev pojma otrok s posebnimi potrebami, Zdravstvena nega otroka in mladostnika s posebnimi potrebami po življenjskih aktivnostih.
  • Zdravstvena nega kritično bolnega in poškodovanega otroka - specifična stanja, pristop pri negi kritično bolnega otroka.
  • Etična vprašanja v pediatriji - stališča, povezava s prenehanjem oživljanja zelo bolnih novorojenčkov; pravice staršev in otroka ob porodni smrti; nega kronično bolnega in umirajočega otroka. 


 

 


Osnove intenzivne medicine - organske odpovedi bolniki, diagnostične metode, možnosti zdravljenja, etika, prognosza

Nega bolnika na IO


predmet opisuje procese staranja

Paliativna oskrba pomeni oskrbo bolnika z napredujočo neozdravljivo rakavo ali nerakavo boleznijo oziroma boleznijo napredovanega odpovedovanja različnih organov. 

Zajema: nego, obvladovanje bolečine in drugih spremljajočih simptomov, lajšanje psihičnih,socialnih in duhovnih problemov,

Namen pa je omogočiti optimalno kakovost življenju in dostojno življenje do smrti. Namen je pomagati bolnikovi družini in njegovim bližnjim med boleznijo in ob smrti ter v času žalovanja.

Učilnica je namenjena predmetu.....

Cilji predmeta so...

Moj predmet obsega 4 poglavja.


Učilnica je namenjena prikazu urejanja predmeta (dodajanja/urejanja virov in dejavnosti) na spletnih srečanjih.

Učilnica z naloženimi gradivi, napotki, forumi za razpravo. Namenjena je usposabljanju učiteljev.